Chrzest

Chrzest dzieci

Chrzest dzieci odbywa się zazwyczaj w czwartą niedzielę miesiąca oraz w uroczystość Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego podczas Mszy świętej o godz. 13.30

Przynajmniej na miesiąc przed chrztem w kancelarii parafialnej, odbywa się spotkanie i pierwsza rozmowa z rodzicami, w obecności których spisuje się akt chrztu.

Wymagane są następujące dokumenty:

  • świadectwo urodzenia z USC,
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub został zawarty poza parafią katedralną,
  • zaświadczenia dopuszczenia do funkcji chrzestnych, wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania,
  • zezwolenie właściwej parafii na chrzest w katedrze, jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie tutejszej parafii,
  • dane rodziców chrzestnych: nazwisko i imię, adres zamieszkania, wiek, zawód.

Po spisaniu aktu rodzice otrzymują kancelaryjną kartę chrztu.

W pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek przed niedzielą chrztu, o godz. 17.00 w sali parafialnej przy ul. Obotryckiej 10, rodzice i chrzestni uczestniczą w katechezach chrzcielnych.

Tematyka katechez przedchrzcielnych:

  • I poniedziałek – Chrzest święty nowym życiem w Chrystusie
  • II poniedziałek – Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci
  • III poniedziałek – Liturgia obrzędu chrztu świętego

W dniu chrztu rodzice i chrzestni przybywają przed Mszą świętą do zakrystii katedralnej i wręczają kapłanowi:
– kancelaryjną kartę chrztu,
– kartki do spowiedzi podpisane przez spowiednika.
Matka chrzestna przynosi białą szatę, ojciec chrzestny świecę, potrzebne do liturgii chrztu.

Chrzestni powinni spełnić następujące warunki:
– mieć ukończone 16 lat,
– przyjęty sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii,
– żyć zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.
Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego.

Zgodnie z prawem kanonicznym chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym. Jeśli z bardzo ważnych powodów chrzest miałby się odbyć w kościele katedralnym, zgłaszając chrzest należy przedstawić:
– zgodę parafii zamieszkania rodziców,

Chrzest dorosłych

Osoby dorosłe, pragnące przyjąć sakrament chrztu, przez co włączają się do wspólnoty Kościoła Katolickiego i zostają Dziećmi Bożymi, zapraszamy do uczestnictwa w przygotowaniu prowadzonym dla katechumenów w katedrze zielonogórsko-gorzowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp.

– przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu i trwa do Wielkanocy następnego roku,
– zapisy prowadzone są w kancelarii.