Apostolat Chorych

Apostolat Chorych

Apostolstwo Chorych jest wspólnotą, która pomaga przeżywać osobom chorym ich cierpienie razem z Chrystusem. Stowarzyszenie erygowane w 1930 roku, do Polski przeniesione zostało w 1945 roku.

Chory, który chce należeć do Apostolstwa, deklaruje się:

  • przyjmować cierpienie z poddaniem się woli Bożej;
  • znosić je cierpliwie w zjednoczeniu z Chrystusem;
  • ofiarować swe cierpienia Bogu.

Odpowiedzialny: Bogusław Nowak
Opiekun: ks. Mariusz Stadnicki