02 lip 2022

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 05-12.02.2023 r.

0 Komentarzy
Zapraszamy na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w terminie 05-12.02.2023 r.

PLAN PIELGRZYMKI

Dzień 1 04:30 zbiórka uczestników wyjazdu w Gorzowie i następnie transfer na lotnisko w Berlinie, skąd o godzinie 10:35 nastąpi wylot do Tel Awiwu.
Po przylocie do Izraela (ok. 15:45) transfer do hotelu w Galilei, gdzie spędzimy dwa kolejne noclegi.
Dzień 2 Tego dnia wjedziemy na Górę Tabor – jest to miejsce przemienienia Chrystusa w obecności Apostołów Piotra, Jana i Jakuba. W dalszej części dnia będziemy zwiedzać obiekty położone nad Jeziorem Galilejskim: Tabgę (miejsce Prymatu św. Piotra, miejsce cudownego rozmnożenia chleba i ryb), Górę Błogosławieństw oraz Dom św. Piotra w Kafarnaum. W czasie zwiedzania zaplanowany jest także rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Powrót na nocleg do hotelu.
Dzień 3 Wyjazd do Nazaretu. W czasach Jezusa był małą wioską, którą mało kto znał – obecnie jest to jedno z większych miast na terenie Izraela. Pomimo tego, że jest to miasto izraelskie to niemal w całości zamieszkiwane jest przez arabów – zarówno wyznania muzułmańskiego jak i chrześcijańskiego. W trakcie naszej wizyty odwiedzimy Bazylikę Zwiastowania oraz Kościół św. Józefa, który został pobudowany nad domem, w którym wychowywał się Jezus. Następnie pojedziemy do Kany Galilejskiej, miejsca pierwszego cudu dokonanego na prośbę Maryi przez Chrystusa na godach weselnych (małżonkowie mogą tutaj zwyczajowo odnowić śluby małżeńskie). W dalszej części dnia przejazd do Hajfy. Ze względu na swoje położenie miasto jest uznawane za najpiękniejsze w Izraelu – z jednej strony zbocza góry Karmel – z drugiej wspaniałe plaże nad Morzem Śródziemnym. W miejscowości zobaczymy słynne ogrody Bahaitów wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO oraz udamy się do kościoła Stella Maris, w którym wedle tradycji został zbudowany nad grotą św. Eliasz, w której prorok miał się ukrywać przed gniewem królowej Jezabel. Po wyczerpaniu programu powrót na nocleg do hotelu w Betlejem, gdzie spędzimy pozostałe noclegi.
Dzień 4 Pobyt przy Ścianie Płaczu, która jest uważana za najświętsze miejsce judaizmu. Tego dnia będziemy także nawiedzać kościoły znajdujące się na Górze Syjon w Jerozolimie, która przylega do murów Starego Miasta. Znajdują się tutaj ważne miejsca dla chrześcijaństwa takie jak: Wieczernik Pański, Dormitorium Matki Bożej, a także miejsce zaparcia się św. Piotra. Na zakończenie dnia udamy się do Betanii. Miejsce to wiąże się z jednym z większych cudów jakich dokonał Jezus, albowiem tutaj miał on wskrzesić swojego przyjaciela Łazarza. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.
Dzień 5 Cały dzień zostanie przeznaczony na poznawanie Jerozolimy. Zwiedzanie rozpoczniemy od Góry Oliwnej, gdzie zobaczymy Kościół Ojcze Nasz, a także Kościół Dominus Flevit i Ogród Oliwny z Bazyliką Agonii oraz Grotą Zdrady. Dalej udamy się do starej Jerozolimy, gdzie przy Kaplicy Biczowania rozpoczniemy nabożeństwo drogi krzyżowej (wedle tradycji jest to ta sama droga, którą przeszedł Jezus Chrystus dokonując naszego odkupienia w dniu męczeńskiej śmierci na Golgocie). W trakcie drogi krzyżowej będziemy na Golgocie oraz przy Grobie Pańskim. Po zwiedzeniu Bazyliki Grobu przewidziany jest czas wolny na Starym Mieście. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.
Dzień 6 Dzień rozpoczniemy od przejazdu do Jerycha – ponoć najstarszego miasta świata – wymienionego zarówno w Starym Testamencie jak i w Ewangeliach (Drzewo Sykomory (św. Łukasza 4(5-8), Góra Kuszenia (św. Łukasza 19(1-10)). Dalej udamy się do Kasser Al Yahud – według tradycji jest to opisane w Nowym Testamencie miejsce, w którym Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa Chrystusa. Tego dnia nie zabraknie również chwili relaksu, albowiem jest przewidziany pobyt nad Morzem Martwym – jednym z najbardziej zasolonych akwenów wodnych na świecie. Średnie zasolenie jest ponad dziesięciokrotnie wyższe niż w Morzu Śródziemnym. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.
Dzień 7 Zwiedzanie Betlejem – zobaczymy Bazylikę i Grotę Narodzenia Chrystusa, Kościół św. Katarzyny z Grotami św. Józefa i św. Hieronima oraz Grotę Mleczna. Będąc w Betlejem udamy się na Wzgórze Dawida, gdzie znajduje się zgromadzenie Karmelitanek – budowa klasztoru w tym miejscu została rozpoczęta przez św. Miriam Baouardy, której relikwie znajdują się w kościele.
Dzień 8 Wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko do Tel Awiw, skąd o godzinie 06:00 nastąpi wylot powrotny do Berlina. Po lądowaniu (ok. 09:25 i odebraniu bagaży przejazd na miejsce zbiórki z dnia pierwszego i zakończenie pielgrzymki

 

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ
W PARAFII KATEDRALNEJ
WE WRZEŚNIU

 

Cena:

2270 PLN + 670 USD

Warunkiem zapisania się na pielgrzymkę
jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia
oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 1000 PLN;
pozostała kwota najpóźniej 30 dni przed wyjazdem

Termin wyjazdu:

05-12.02.2023

 

Cena obejmuje:

 • przelot samolotem Berlin – Tel Awiw – Berlin,
 • transfery lotniskowe,
 • przejazdy autokarowe na terenie Izraela,
 • zakwaterowanie w hotelu – pokoje 2,3 osobowe,
 • śniadania od 2-go do 8-go dnia oraz obiadokolacje od 1-go do 7-go dnia,
 • opiekę pilota, przewodnika miejscowego i kapłana,
 • składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
 • ubezpieczenie Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Odpowiedzialności Cywilnej, Chorób Przewlekłych oraz Bagażu Podróżnego.
Cena nie obejmuje:

 • opłaty do pokoju 1-os. w wysokości 220 USD/os. za cały wyjazd,
 • napojów do obiadokolacji, ubezpieczenie od chorób przewlekłych, wydatków osobistych,
 • innych kosztów nieujętych w programie.

 

UWAGA!

 • paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki oraz nie może zawierać pieczątek syryjskich i libańskich,
 • z uwagi na wciąż panującą pandemię, należy mieć na względzie obostrzenia sanitarne na terenie kraju docelowego, które mogą ulegać zmianom w czasie – aktualne obostrzenia można sprawdzić na stronie Polskiego MSZ – https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
 • msze na terenie Ziemi Świętej będą zorganizowane zgodnie z życzeniem Księdza – opiekuna pielgrzymki,
 • uczestnicy pielgrzymki mogą dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z wyjazdu (240 PLN/os.) – chęć dodatkowego ubezpieczenia należy zgłosić i opłacić przed podpisaniem umowy – dodatkowe ubezpieczenie pokrywa rezygnację z powodu zachorowania na COVID,
 • dopuszczalny bezpłatny bagaż to: 20kg – bagaż główny oraz 5kg – bagaż podręczny,
 • program ma charakter ramowy – kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
 • ilość uczestników jest ograniczona, godziny odlotów mogą ulec zmianie.
 • minimalna liczba uczestników: 30

Dane organizatora i numer konta do wpłat:

AnDa Radosław Bajon
Ul. Rynek 25, 63-910 Miejska Górka,
Santander o/Rawicz
PLN: 15 1500 2110 1221 1000 5820 0000
Tytuł: Ziemia Święta ( MIEJSCOWOŚĆ) – IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

[do góry]
O autorze