04 lut 2015

Odszedł zasłużony kapłan

0 Komentarzy

Ks. prałata Witolda Andrzejewskiego pożegnano w środę, 4 lutego. Gorzowska katedra wypełniła się kapłanami, także tymi, którzy bezpośrednio współpracowali z ks. prałatem w parafii. Poza tym obecny byli dawni członkowie duszpasterstwa akademickiego, przedstawiciele Solidarności, kompania honorowa Policji wraz z orkiestrą. Mszy św. o 11.00 przewodniczył ks. biskup Edward Dajczak a homilię głosił ks. bp Paweł Socha.

Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski pośmiertnie odznaczył ks. prał. Witolda Andrzejewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. W uznaniu wybitnych zasług w kształtowaniu moralnych i patriotycznych postaw. Za osiągnięcia w działalności społecznej w wychowaniu młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – ks. Witold Andrzejewski – usłyszeliśmy podczas uroczystości pogrzebowych w katedrze.

W przemówieniach przedstawicieli środowisk, którym pasterzował ks. prałat rysował się obraz wdzięczności ks. Witoldowi za pełne poświęcenia oddanie dla poszukujących prawdy, za rolę moralnego autorytetu, wychowawcy i duchowego przewodnika, za formowanie sumienia i przekazywanie świata uniwersalnych wartości, za umiejętność dostrzeżenia każdego człowieka. Gorzów pożegnał człowieka wielkiego ducha.

[do góry]
O autorze