05 kw. 2015

Należeć do świata dobra – Triduum w katedrze

0 Komentarzy

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła święte triduum Paschalne w kościele katedralnym. Liturgia tych dni w kolejnych scenach odsłania nam świat dobra. Oto świętując pamiątkę Ostatniej Wieczerzy doświadczamy obrazu uniżenie Chrystusa, który najpierw umywa stopy apostołom, a później daje samego siebie. Mszy świętej przewodniczył bp Tadeusz Lityński. Wielki Piątek – kolejna scena świata dobra – oddać życie za przyjaciół, posunąć się do dramatycznego poświęcenia – na przekór światu egoizmu. Znakiem tej sceny staje się krzyż – adorowany podczas Liturgii, niesiony w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Gorzowa. Rozważaniu tej sceny przewodził w piątek bp diecezjalny Stefan Regmunt. Obrazem świata dobra także staje się czuwanie przy Chrystusie – w adoracji, w modlitwie Liturgią Godzin, która szczególnie w katedrze wybrzmiała piątkowego i sobotniego poranka jako celebracja Ciemnej Jutrzni z charakterystycznym znakiem wykaszania kolejnych świec wraz z rozwojem modlitwy. Kolejnym obrazem świata dobra stała się Liturgia Wigilii Paschalnej odprawiana w sobotni wieczór. Świat dobra, to poddanie się światłu Chrystusa, to poddanie się Jego słowu, którym pouczał nas na przestrzeni wieków od zarania dziejów, wreszcie to wierność zobowiązaniu płynącemu z chrztu świętego a wreszcie to odwaga wyrażona w znaku procesji rezurekcyjnej w niedzielny poranek – odwagi wyjścia z Chrystusem poza mury świątyni, a symbolicznie poza mury swego serca.

Istnieją dwa obszary – świat Boga i świat ciemności, który jest dogrodzony parkanem. Kusi możliwość wyjścia poza to Boże ogrodzenie. Wydaje się, że poza tym Bożym ogrodzeniem jest przestrzeń do zagospodarowania, w której można czynić, to co się podoba. Tymczasem z objawienia wiemy, że poza Bogiem nie ma przestrzeni pustej. Należy ona do diabła. Kusi ona pozorem dobra, wolności. Tymczasem paradoksalnie prawdziwa przestrzeń dobra i wolności jest u Boga. Zmartwychwstanie Chrystusa przyciąga nas do tej przestrzeni Boga. Istnieje świat czystego dobra, do którego zło już nie sięga. Warto być dobrym, warto należeć do tego świata. I właśnie do tego zachęca nas i zaprasza Zmartwychwstały Pan. – mówił bp Tadeusz Lityński w homilii.

 

[do góry]
O autorze