25 sty 2020

Nabożeństwo chrześcijan różnych wyznań 2020

0 Komentarzy

W piątek 24 stycznia 2020 r., w kaplicy parafii katedralnej odbyło się nabożeństwo chrześcijan różnych wyznań, kończące Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Modlitwie przewodniczył proboszcz katedry ks. Zbigniew Kobus, a kazanie wygłosił ks. Jarosław Szmajda z parafii Prawosławnej w Gorzowie Wlkp.

Tegorocznemu Tygodniowi Modlitw przyświecało hasło “Okazywali nam niespotykaną życzliwość (Dz 28,2)”. Materiały zostały przygotowane przez różne Kościoły chrześcijańskie na Malcie. Historia chrześcijaństwa w tym małym wyspiarskim kraju sięga czasów apostolskich. Zgodnie z tradycją, św. Paweł, Apostoł Narodów, w 60 r. dotarł do wybrzeży Malty, co zostało opisane w dwóch ostatnich rozdziałach Dziejów Apostolskich.

Razem z chrześcijanami na całym świecie modlono się o jedność chrześcijan i pojednanie na świecie. Podziały wśród chrześcijan istnieją od wielu wieków i powodują ból oraz są sprzeczne z wolą Boga. Modlono się, by udało się je przezwyciężyć.

Niech miłość i szacunek, które okazywaliśmy sobie podczas modlitwy o jedność chrześcijan, będą z nami przez cały rok.

 

[do góry]
O autorze