26 wrz 2014

Ks. Abp Henryk Muszyński o dialogu chrześcijańskim

0 Komentarzy

W drugim dniu XXX Gorzowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej gościliśmy w murach katedry ks. abp prof. dr hab. Henryka Muszyńskiego. Ks. Prymas Senior odprawił Mszę św. i wygłosił homilię w której pokazywał sens ludzkiego życia: Rozgrzać swoje serca. Jak uczniowie idący do Emaus – poprzez kochające serce, spotykać się coraz pełniej z żyjącym Chrystusem, z Odwiecznym Słowem, żyć tym Słowem i dzielić się z innymi. Oto cały sens ludzkiego życia, oto cała Jego pełnia. – mówił arcybiskup. Po Mszy św. miał miejsce wykład. Prelegent przedstawiał cechy chrześcijańskiego dialogu. Wyszedł od etymologii słowa dialog, która jednak nie wyczerpuje pełni jego znaczenia. Poprzez bogate odniesienia do tekstów biblijnych ks. arcybiskup zarysował cechy chrześcijańskiego dialogu: Dialog jest podstawowym, macierzystym językiem ludzkości. Jest postawą człowieka otwartego na świat. W dialogu istotna jest znajomość swojej tożsamości. Jeśli ktoś w dialogu udaje kogoś, kim nie jest, to wtedy nie jest partnerem do dialogu. W dialogu ważne jest gotowość słuchania i dzielenia się. Dobry dialog zakłada poznanie się stron. Kolejny ważny element dialogu, to miłość. Wszyscy mamy okruchy prawdy i dlatego potrzeba wzajemnego ubogacenia poprzez słuchanie, poprzez zgłębianie naszej tożsamości. Poprzez biblijne obrazy dialogów prowadzonych przez Jezusa prelegent pokazał cel dialogu: Mowa Eucharystyczna Jezusa – pokazanie roli Jezusa i zmuszenie uczniów do opowiedzenia się; rozmowa Jezusa z Samarytanką – prowadzenie do głębi słów; rozmowa z Nikodemem – sprowadzenie Nikodema z piedestału mądrości do postawy dziecka, które na nowo musi się prawdy o Zbawicielu nauczyć. Arcybiskup przestrzegał też przed niewłaściwym rozumieniem dialogu w społeczeństwie: Pluralizm nie oznacza łatwej aprobaty dla wszystkich wykluczających się poglądów. Celem dialogu nie może być konformizm za wszelką cenę. Nie można godzić pokoju i walki, poszanowani i przemocy, miłości i nienawiści. Tak często deklarowana neutralność światopoglądowa oznacza poszanowanie ludzi o różnych poglądach, a nie jednakowe traktowanie wszystkich wartości.

Po Eucharystii ks. arcybiskup spotkał się z członkami Klubu Inteligencji Katolickiej w sali przy ul. Obotryckiej 10.

[do góry]
O autorze