17 maj 2015

Dawać dzieciom Boga

0 Komentarzy

Daję wam wielki skarb. Daję wam klucz do tabernakulum. Pan Jezus czeka tu na was. Przychodzicie tu i bierzcie Go duchowo ze sobą. On chce być z wami w szkole przy zabawie w domu. Tymi słowami proboszcz katedry zachęcał do zażyłej więzi z Jezusem dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii świętej. Uroczystość pierwszej komunii świętej odbyła się o godz. 10.30. Jako dar dla parafii w procesji został przyniesiony nowy krzyż procesyjny, który współfinansowali rodzice dzieci. Po południu dzieci uczestniczyły w nabożeństwie majowym. Przez cały tydzień przychodziły wieczorami na Eucharystię, aby w ten sposób pielęgnować wieź z Jezusem Eucharystycznym. Zwieńczeniem tego “białego tygodnia” była pielgrzymka do Rokitna.

[do góry]
O autorze