01 cze 2015

Być mistrzem – bierzmowanie w katedrze

0 Komentarzy

Trzeba być mistrzem w najważniejszej dyscyplinie: uczciwości i solidności własnego człowieczeństwa. Autentyczna miłość Boga i bliźniego jedyną weryfikacją autentyczności wiary mówił do kandydatów do bierzmowania ks. bp Adam Dyczkowski. Podczas mszy św. w poniedziałek 1 czerwca o godz. 18.00 udzielił on Ķlodzieży i grupie dorosłych sakramentu bierzmowania. Zachęcał bierzmowanych do tego, by byli specjalistami nie tylko w świeckich dziedzinach, w swej przyszłości, ale również w zakresie wiary i życia chrześcijańskiego. A Duch Święty niech ich w tym umacnia.

[do góry]
O autorze