Ogłoszenia Duszpasterskie

XXIX Niedziela Zwykła – 21 października 2018
Modlitwa obok wytrwałości powinna cechować się zaufaniem do Boga, że On zna nas lepiej niż my sami siebie. Bóg nam wynagrodzi nasze niespełnione modlitwy w sposób, którego się nie spodziewamy i o który nawet nie ośmielamy się prosić. Panie, daj nam wytrwałą i ufną modlitwę, abyśmy zdobyli mądrość serca.
XXVIII Niedziela Zwykła – 14 października 2018
Wśród ludzi dorosłych wielkim jest ten człowiek, który chce się zawsze czegoś nauczyć, podczas gdy taki, który twierdzi, że wie już wszystko, w istocie jest tylko pełen siebie samego, a co za tym idzie, jest pozbawiony tych wspaniałych cech, które naprawdę wzbogacają życie.
XXVII Niedziela Zwykła – 7 października 2018
Sakrament małżeństwa wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta z Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka miłość „aż do śmierci” musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca umiłował. Musi tę Chrystusową miłość poniekąd uczynić swoją, ażeby sprostać treściom małżeńskiej przysięgi: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”.