Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela, Narodzenie Jana Chrzciciela – 24 czerwca 2018 r.
Jan Chrzciciel przychodzi na świat, aby przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyć, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem świata.
XI Niedziela Zwykła – 17 czerwca 2018 r.
Boski Siewca sieje swoje ziarno we wszystkich i oczekuje, że wydamy plony. Stawajmy się przed Nim najlepszą glebą, na jaką nas stać, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj słowo mogło w nas przynosić jak najbogatsze plony.
X Niedziela Zwykła – 10 czerwca 2018 r.
Trzeba mądrości i pokory, by zawsze i wszędzie dostrzegać działanie Boga i umieć cieszyć się sukcesami ludzi. Ich działanie stanowi zaproszenie do współpracy w wielkich dziełach.