Ogłoszenia Duszpasterskie

XII Niedziela Zwykła – 23 czerwca 2019 r.
Nasza wiara i nasze chrześcijańskie życie nie mogą być zakorzenione w jakiejś decyzji etycznej albo w jakiejś, choćby wzniosłej idei. Nasza chrześcijańska wiara zaczyna się naprawdę tam, gdzie następuje spotkanie z Tym, który i dla nas dziś jest Mesjaszem Bożym. Ona rodzi się na chrzcie świętym. Ona owocuje w spotkaniu z osobą Zmartwychwstałego Chrystusa. Ona umacnia się, kiedy uczeń podąża śladem Mistrza, zapierając się samego siebie i biorąc z radością i ufnością na swoje ramiona zbawienny krzyż Chrystusa.
Uroczystość Najświętszej Trójcy – 16 czerwca 2019 r.
Nieustannie, często nie zdając sobie z tego sprawy, wyznajemy naszą wiarę w Trójcę Świętą. I stajemy wobec tajemnicy. Tajemnicy, która nie może być zrozumiała. Nie jesteśmy w stanie pojąć, jak jeden Bóg może istnieć w Trzech Osobach. To nie znaczy jednak, że nie powinniśmy się nad tą prawdą naszej wiary zastanawiać.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 9 czerwca 2019 r.
W dzisiejszą uroczystość przekonujemy się ponownie, że bez Ducha Świętego nie ma misji ani ewangelizacji. Dzieje Apostolskie pokazują, że to On kontynuuje na ziemi dzieło Chrystusa. To Duch Święty ożywia Kościół, to On naucza i uświęca, jest obecny w liturgii i sakramentach, jednoczy, obdarza darami i charyzmatami, z pomocą których kieruje Kościołem.