Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Wielkanocna – 22 kwietnia 2018 r.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że staliśmy się Jego dziećmi, że On, jako Dobry Pasterz, znając nas i kochając, zgromadził nas w swojej owczarni. Każda Eucharystia, sprawowana wspólnie z innymi, nam o tym przypomina.
III Niedziela Wielkanocna – 15 kwietnia 2018 r.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Ono dokonuje się już teraz, przez dar nowego życia, dzięki któremu grzech już nie panuje nad nami.
II Niedziela Wielkanocna – 8 kwietnia 2018 r.
Jezus pozwala dotknąć swoich ran, tak aby Tomasz uwierzył. Kiedy Zmartwychwstały dotyka ludzkiej niewiary i lęku, kiedy dotyka naszych ran, mówi o swoim miłosierdziu.