Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020 r.
Jezus dotyka zagadnienia pragnienia w życiu każdego człowieka na podstawie spotkania z kobietą z Samarii, która mimo że miała pięciu mężów to jednak czuła, że jej serce nie było napełnione. Spotkanie z Jezusem uświadomiło jej, że człowiek może dać mi tę wielką miłość, której pragnę, ale nikt nie może dać mi wszystkiego, czego pragnę, tylko sam Bóg.
II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2020 r.
Powinniśmy wspinać się na naszą Górę Tabor, aby tam słuchać słowa Boga i wielbić Jego obecność. Tylko umocnieni Jego słowem i obecnością będziemy mogli z wiarą opowiadać o cudach, które uczynił w naszym życiu. Zadanie jest trudne, bo pośród nas jest dzisiaj wielu, których Bóg nie interesuje. Jednak naszym przykładem, świadectwem, modlitwą czy rozmową możemy powoli naprowadzać ich na właściwą drogę.
I Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2020 r.
To, co nazywamy pokusą, nie służy dla zwodzenia nas do grzechu; ma raczej uzdolnić nas do jego przezwyciężenia. Celem kuszenia jest uczynić z nas ludzi dobrych, a nie złych. Ma nas umocnić, ulepszyć, a nie osłabić. Kuszenie nie jest karą dla człowieka, lecz ma na celu jego wywyższenie. Jest próbą dla człowieka, którym Bóg chce się posłużyć.