Ogłoszenia Duszpasterskie

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 21 kwietnia 2019 r.
Chrystus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła.
Niedziela Palmowa – 14 kwietnia 2019 r.
Wszyscy, którzy uwierzyli w Niego, gdy siedział na osiołku z ukrytą chwałą swego bóstwa, mogą z radością oczekiwać na spotkanie z Nim, gdy zjawi się w majestacie swej władzy. W Jerozolimie ukoronowano Go cierniem, a nad głową przybito tablicę z napisem: KRÓL ŻYDOWSKI. W swej chwale pojawi się jako Król królów i Pan panów. Wyznając wiarę w Jezusa, oczekujemy Jego objawienia w blasku wiecznego zwycięstwa. Żyjmy tym, co nas czeka, bo będzie to świat mocy, prawdy i miłości.
V Niedziela Wielkiego Postu – 7 kwietnia 2019 r.
Podczas gdy uczeni w Piśmie pragną jedynie przywrócić porządek, zabijając winnego, Jezus dąży do zbawienia kobiety cudzołożnej i wraz z przebaczeniem ofiarowuje jej możliwość nowego życia, nakazując, by więcej nie grzeszyła. Do tych, którzy uzurpują sobie prawo sądzenia grzeszników, Chrystus kieruje wezwanie, by zastanowili się nad sobą i uznali z pokorą, że sami są winni i także potrzebują łaski przebaczenia.