Ogłoszenia Duszpasterskie

XXVIII Niedziela Zwykła – 15 października 2017 r.
W dniu Pańskim Jezus gromadzi nas wokół swojego stołu, by dać nam przedsmak nieba. Módlmy się, abyśmy nigdy nie wzgardzili ucztą Pana i aby grzech nie zamknął nam drogi do uczestnictwa w niej.
XXVII Niedziela Zwykła – 8 października 2017 r.
Jeśli ufamy Bogu, Jego pokój napełnia nasze myśli i serca. Musimy jednak być czujni, byśmy nie stali się podobni do winnicy, która pomimo starań gospodarza wydała cierpkie jagody.
XXVI Niedziela Zwykła – 1 października 2017 r.
Osobiste spotkanie w naszym życiu Jezusa, poznanie Go owocuje pragnieniem pójścia za Nim i włączenia się w dzieło odkupienia. Podążanie za Panem oznacza pełnienie Jego woli w życiu codziennym.