Ogłoszenia Duszpasterskie

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 2 czerwca 2019 r.
Wniebowstąpienie to dzień wielkiej radości dla Kościoła powszechnego i dla całego rodzaju ludzkiego. Jezus Chrystus powrócił do swojego Ojca wraz z naturą ludzką, w której żył, walczył na ziemi i zwyciężył. Przyoblekł się w nią dla naszego zbawienia. Tajemnica wniebowstąpienia nie każe nam jednak odrywać naszych oczu od ziemi, lecz czynić ją sobie poddaną w ten sposób, aby budować „nową ziemię i nowe niebo”.
VI Niedziela Wielkanocna – 26 maja 2019 r.
Przyjęcie Jezusa i jego nauki jest najlepszym i uniwersalnym sposobem na rozwiązanie problemu wprowadzania w świecie pokoju. Źródłem prawdziwego pokoju jest tylko i wyłącznie Bóg. Każda próba budowania na świecie pokoju bez Boga zawsze kończy się piekłem. To od każdego z nas zależy, czy na świecie zapanuje pokój.
V Niedziela Wielkanocna – 19 maja 2019 r.
Wśród znaków rozpoznawczych przynależności do Chrystusa jest miłość wzajemna. Chociaż jej treść została sprecyzowana przez Mistrza z Nazaretu przed dwoma tysiącami lat, jest wciąż nowa, nie starzeje się. Owszem, jest coraz głośniejszym wyzwaniem, by do niej każdego dnia dorastać na miarę nowych oczekiwań i tęsknot, jakie są obecne w ludzkich sercach.