Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Wielkanocna – 7 maja 2017 r.
Żeby znać głos Jezusa, trzeba Go słuchać. Możemy Go nie rozumieć, możemy się z Nim nie zgadzać, możemy się z Nim kłócić – ale nie przestawajmy Go słuchać.
III Niedziela Wielkanocna – 30 kwietnia 2017 r.
„A myśmy się spodziewali...” To ważne, by się spodziewać różnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi, od tak zwanego życia. Ale nadmierne przywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć nam oczy na rzeczywistość.
II Niedziela Wielkanocna – 23 kwietnia 2017 r.
Szczęśliwi ci, którzy zmagając się ze swoją słabością, niewiarą, nieufnością wobec Boga, zdecydowali się bardziej zaufać Jego słowu niż własnym wątpliwościom.