Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Zwykła – 4 lutego 2018 r.
Nam, którzyśmy usłyszeli Dobrą Nowinę i przyjęli jej moc, dane jest światło nadziei płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa. Świadomi rozmiarów ludzkiego bólu i rozpaczy, jako chrześcijanie stawajmy się szafarzami nadziei, która podnosi i leczy złamanych na duchu.
IV Niedziela Zwykła – 28 stycznia 2018 r.
W Starym Testamencie lud Izraela lękał się słuchać Boga na Horebie, dlatego Bóg powołał proroków, aby głosili Jego słowo. W Nowym zaś On sam przemawia do ludzkich serc przez swego Syna; wcielone Słowo. Jest to nowa nauka z mocą.
III Niedziela Zwykła – 21 stycznia 2018 r.
Zostawić wszystko i pójść za Jezusem, to znaczy uwierzyć, że mówi prawdę. Bardziej zaufać Jemu niż sobie. To pozwolić, by nas odrywał od tego, czym jesteśmy pochłonięci. To nabrać dystansu do własnych dążeń.