Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela Wielkanocna – 26 kwietnia 2020 r.
W czasie każdej Mszy Świętej doświadczamy tego samego, co uczniowie na drodze do Emaus. Najpierw Bóg mówi do nas w liturgii słowa, potem Jezus objawia się nam pod postaciami chleba i wina w Eucharystii. Modlimy się także o uzdrowienie duszy. Następnie przyjmujemy Jego Ciało w Komunii Świętej. Na zakończenie jesteśmy posłani, aby dać świadectwo o spotkaniu z Nim.
II Niedziela Wielkanocna – 19 kwietnia 2020 r.
W świecie, w którym tak wiele już się zawaliło i tak wiele zawiodło, uciekamy się do Bożego Miłosierdzia, prosząc o Miłosierdzie dla nas i całego świata. To jest źródło naszej najgłębszej nadziei i naszego trwałego pokoju.
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwietnia 2020 r.
Dzisiejszy dzień jest umocnieniem naszej wiary, wezwaniem do ufności, spojrzeniem dalej, niż może sięgnąć wzrok. Ma nadać sens naszemu życiu. Chrystus zmartwychwstał! Może to jest moment by przewartościować pewne sprawy...