Ogłoszenia Duszpasterskie

XXVI Niedziela Zwykła – 30 września 2018 r.
Bogactwo Kościoła to między innymi różne drogi wiary, którymi kroczą poszczególni ludzie. Bogactwem Kościoła są również rozmaite spojrzenia na sprawy życia społecznego i narodowego. Bogactwem jest wreszcie wielość przeżyć związanych z samym życiem Kościoła, który otwiera się na wszystkich, co szukają prawdy i dobra.
XXV Niedziela Zwykła – 23 września 2018 r.
Jezus pragnie być przez nas przyjęty w tym, co jest w życiu człowieka najtrudniejsze: choroba, cierpienie, a także w tym, co przychodzi od drugiego człowieka jako brak miłości czy wprost nienawiść, co się wyraża obelgą, katuszą, których doznajemy czasem nawet od najbliższych – dlatego sam tego doświadcza z ludzkich rąk. W tym wszystkim też możemy śladem Syna Bożego przyjąć to i ofiarować Bogu Ojcu jako zadośćuczynienie.
XXIV Niedziela Zwykła – 16 września 2018 r.
Jakże trudno jest przyjąć Chrystusowe wezwanie do codziennego niesienia krzyża. Boimy się, że to ponad nasze siły, nie potrafimy zaufać i uwierzyć, że Pan nie pozostawia nas samym sobie. A przecież On nigdy nie prosi nas o coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić.