Ogłoszenia Duszpasterskie

XVIII Niedziela Zwykła – 4 sierpnia 2019 r.
Na czym opieramy nasze życie? Co jest dla nas punktem podparcia dla naszych decyzji i poczynań? W logice tego świata bardzo łatwo zagubić się do tego stopnia, że zaczynamy sądzić, iż sami jesteśmy twórcami swego istnienia i kierujemy nim niepodzielnie. Gonitwa za doczesnymi potrzebami, ich zaspokajaniem może przerodzić się w ślepotę naszego umysłu.
XVII Niedziela Zwykła – 28 lipca 2019 r.
Pan Bóg chce, aby w modlitwach wyrażało się nasze pragnienie, abyśmy stali się zdolni do przyjęcia tego, czym nas pragnie obdarzyć.
XVI Niedziela Zwykła – 21 lipca 2019 r.
Pośród wielu propozycji „tego świata” powinniśmy obierać tę cząstkę, która jest najistotniejsza. Sprawy drugorzędne nadal będą istniały, ale będą miały sens o tyle, o ile będziemy je wykonywali właśnie ze względu na to, co najważniejsze. Najważniejsze natomiast może być jedynie to, co nie przemija. Wieczny jest tylko Bóg i tym wiecznym życiem obdarzył także nasze dusze.