Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Wielkiego Postu – 31 marca 2019 r.
Połowa Wielkiego Postu, trudu i umartwień, już za nami; zbliża się czas wielkanocnej radości, którą dziś przywołujemy. Pan Bóg jest dobry, wciąż czeka na nasze nawrócenie; każdy moment jest dobry, by zwrócić się do niego, błagać go o przebaczenie naszych słabości – by Ojciec przyjął nas na powrót do swego domu.
III Niedziela Wielkiego Postu – 24 marca 2019 r.
Bóg zawsze chce dać nam kolejną szansę. Jeśli skorzystamy z tej szansy, możemy rodzić dobre owoce; nie musimy się obawiać „czasu żniw” – naszej śmierci. Jeśli jednak odmawiamy słuchania Boga lub opóźniamy naszą odpowiedź, stawiamy się w strasznym stanie „niepłodności”.
II Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca 2019 r.
Ojciec odpowiadając na modlitwę Syna posyła dwóch świadków potwierdzających Jego wolę – ma udać się do Miasta Świętego. Jego Krzyż to nie wypadek dziejowy, ale wypełnienie zapowiedzi Pism i proroków. To droga do chwały Zmartwychwstania, którą symbolizuje biel szat Pana. Jezus słyszy głos Ojca zapewniający go w tym krytycznym momencie o swojej bliskości. Uczniowie słyszą nakaz: mają posłusznie iść za Synem Drogą Krzyża, ponieważ to jedyna droga naśladowania Mistrza, droga do Zmartwychwstania.