Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Adwentu – 23 grudnia 2018
Wytężajmy siły, by realizować wolę Bożą w naszych codziennych zajęciach. Starajmy się często mówić o sprawach ducha i wieczności. Patrzmy nie tylko na ten świat, ale i na ten, który będzie naszym udziałem przez całą wieczność.
III Niedziela Adwentu – 16 grudnia 2018
Trzeba dać coś od siebie innym! Nie zatrzymujmy tej radości, którą odkrywamy lub o którą usilnie prosimy oczekując na przyjście Pana, jedynie dla siebie, ale niech promieniuje ona na innych, niech rozprzestrzenia się na cały świat. Szczególnie teraz, szczególnie dzisiaj…
II Niedziela Adwentu – 9 grudnia 2018
Na drodze przemiany własnego życia nie jesteśmy sami. Jeżeli tylko jest w nas pragnienie wyprostowania tego, co w naszym życiu krzywe, odbiegające od Bożej normy, odstające od Bożego wzorca, Pan z pewnością udzieli nam swej pomocy, bo po to stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu, aby nas zbawić, a nie potępić. Bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale pragnie, by nawrócił się i żył.