Ogłoszenia Duszpasterskie

VI Niedziela Wielkanocna – 17 maja 2020 r.
Miłość nie jest abstrakcją, jest konkretem. Ona przejawia się i urzeczywistnia w czynach. Nie można kochać kogoś i swoimi czynami zaprzeczać miłości. Taka wewnętrzna schizofrenia wymaga uzdrowienia. Jezus obiecuje nam Wspomożyciela, Ducha Prawdy, który będzie pomagał nam na tej drodze wewnętrznego pojednania.
V Niedziela Wielkanocna – 10 maja 2020 r.
W swoim ludzkim życiu wciąż do czegoś zmierzamy, jesteśmy ludem, który szuka bezpiecznych dróg dla swojego życia, dla godniejszego funkcjonowania. W tych poszukiwaniach właściwej drogi życia przychodzi z pomocą Chrystus. Ewangeliczna prawda przekazana przez Jana, wskazuje nam cel, jaki mamy osiągnąć oraz środki, jakie mamy zastosować, aby cel zdobyć.
IV Niedziela Wielkanocna – 3 maja 2020 r.
Jedynym czego Jezus od nas oczekuje, to znać Jego głos, to przyjąć Jego miłość. Aby rozpoznać Jego głos trzeba żyć Jego słowem. Aby przyjąć Jego miłość, z kolei trzeba pokory. Trzeba czasem zdobyć się na odwagę i krzyknąć w Jego kierunku: „Jezu ratuj, bo już sobie nie radzę!” A On, Dobry Pasterz, podejdzie do mnie, wyciągnie mnie z tych życiowych cierni i weźmie na ramiona.