Ogłoszenia Duszpasterskie

XXV Niedziela Zwykła – 24 września 2017 r.
Radość życia jest ukryta nie tyle w czystej sprawiedliwości, ile w miłosierdziu i w dobroci, która kocha niespodzianki i obdarowuje innych.
XXIV Niedziela Zwykła – 17 września 2017 r.
"Daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twego miłosierdzia” – prosimy Boga w dniu, gdy Jego słowo stawia nam trudny wymóg przebaczenia braciom. Niepojęty dla wielu sens rezygnacji z dochodzenia swego staje się jasny, gdy praktykując ją, widzimy jej owoce w naszym życiu.
XIII Niedziela Zwykła – 9 września 2017 r.
azem pragniemy być otwarci na Boga i szukać tego, co się Jemu podoba. Miejmy więc odwagę upominać grzeszących dla ich dobra, jednak roztropnie.