Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2019 r.
Chrzest Jezusa „zapowiada” nasz chrzest. Kiedy zostajemy zanurzeni w wodach chrzcielnych, cała wspólnota Kościoła modli się za nas, niebiosa stoją otworem, Duch Święty na nas zstępuje i słyszymy głos Ojca: „Jesteś moim umiłowanym dzieckiem”. Bóg pragnie nam przypomnieć o naszej wielkiej godności, jaką zostaliśmy obdarowani podczas naszego chrztu – godności bycia chrześcijaninem, umiłowanym synem, umiłowaną córką Boga Ojca. Każdy z nas jest bowiem niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju – dlatego tak bardzo jesteśmy przez Boga kochani.
Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2019 r.
Spotkać Chrystusa oznacza opuścić znane i przyjazne kąty, utarte ścieżki wygodnego i bardzo często także grzesznego życia i ruszyć w drogę. A wówczas może nas spotkać sytuacja, jaka stała się udziałem mędrców. Oni inną drogą wrócili do swoich domów. Kto spotka w swoim życiu Jezusa, zostaje odmieniony i zaczyna chodzić innymi drogami. A to wymaga odwagi, pokory i wytrwałości.
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa – 30 grudnia 2018
Rodzina rodzi się z odpowiedzialnego, definitywnego „tak” mężczyzny i kobiety i żyje świadomym „tak” dzieci, które stopniowo stają się jej członkami. Trzeba umieć odpowiedzieć „tak” na to powołanie, które Bóg wpisał w naszą naturę.