Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego – 7 stycznia 2018 r.
Syn Boży staje w tłumie grzeszników, solidarny z nimi, gotowy dzielić ich los. Dzięki Niemu ci sami grzesznicy mocą Ducha stają się synami i córkami Boga, podobnymi do Niego, wyzwolonymi od zła.
IV Niedziela Adwentu i Narodzenie Pańskie – 24 grudnia 2017 r.
Ciemność rodzi znużenie i chęć wycofania się ze wszystkiego. „Nie bójcie się” – mówi anioł budzący pasterzy – „zwiastuję wam radość wielką”. Ciemność już nie przeraża, kiedy pozwalamy rozbłysnąć nadziei.