Ogłoszenia Duszpasterskie

XXIV Niedziela Zwykła – 16 września 2018 r.
Jakże trudno jest przyjąć Chrystusowe wezwanie do codziennego niesienia krzyża. Boimy się, że to ponad nasze siły, nie potrafimy zaufać i uwierzyć, że Pan nie pozostawia nas samym sobie. A przecież On nigdy nie prosi nas o coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić.
XIII Niedziela Zwykła – 9 września 2018 r.
Ciągle musimy korygować nasze spojrzenie na drugiego człowieka. Bezwiednie przyciąga nas uroda, ładny strój, wdzięk a choroba, nędza odstręczają. Dlatego prośmy Jezusa, żeby nauczył nas patrzeć na siebie samych i na drugiego człowieka Jego oczyma.
XXII Niedziela Zwykła – 2 września 2018 r.
Na czym polega prawdziwa religijność? Oprócz przychodzenia do kościoła trzeba jeszcze żyć ewangelią. Widząc swoją ludzką słabość, szczerze módlmy się do Boga, aby On sam umacniał w nas to, co dobre, i troskliwie strzegł tego, co umocnił.