Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 20 maja 2018 r.
Posiadamy już pierwsze dary Ducha. To znaczy, że w nas rośnie i nabiera kształtu królestwo Boże, nowe stworzenie. Dar Ducha Świętego świadczy o tym, że Bogu zależy na nas bardziej niż nam samym.
Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 13 maja 2018 r.
W chwili, w której Jezus rozstaje się z Apostołami, pozostawia im misję dawania o Nim świadectwa w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8) oraz głoszenia wszystkim narodom nawrócenia i odpuszczenia grzechów (Łk 24, 47). Niech się tak stanie!
VI Niedziela Wielkanocna – 6 maja 2018 r.
Nie możemy oczekiwać owoców głoszenia Ewangelii, jeśli nie ma w nas miłości wobec tych, do których idziemy. Bóg jest miłością, przez miłość Go poznajemy i przez miłość przekazujemy Go innym.