Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Zwykła – 03 lutego 2019 r.
Pan Jezus jest wciąż wyganiany ze świata, który jest Jego własnością. Wyganiany jest z serc i umysłów ludzi przez obce chrześcijaństwu ideologie, które mienią się być najdoskonalszymi dla postępu i dobra ludzkości. Różne są tego przyczyny: brak wiary, uleganie grzesznym namiętnościom, pycha, zazdrość, szukanie życiowej łatwizny i przyjemności. Powrót Pana Jezusa może się dokonać jedynie dzięki naszemu nawróceniu.
III Niedziela Zwykła – 27 stycznia 2019 r.
Pismo to dla Jezusa nie tylko wspomnienie czegoś, co było. Ono odnosi się do teraźniejszości. Dotyka także naszych serc. Jeżeli tak potrafimy odczytywać Boże słowo, sprawiamy, że staje się ono aktualne i współczesne.
II Niedziela Zwykła – 20 stycznia 2019 r.
Zaprosić Jezusa... zaprosić nie tyle na wesele, ale na to wszystko, cokolwiek dobrego w życiu robisz; zaprosić Jezusa, aby był częścią tego wydarzenia, aby był częścią twojego życia. Dlaczego? Bo Jezus przynosi ze sobą nową jakość, tak jak na weselu w Kanie, gdzie Jego wino znalazło uznanie u gospodarza. Jezus podnosi jakość naszego życia.