Ogłoszenia Duszpasterskie

XXVII Niedziela Zwykła – 7 października 2018
Sakrament małżeństwa wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta z Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka miłość „aż do śmierci” musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca umiłował. Musi tę Chrystusową miłość poniekąd uczynić swoją, ażeby sprostać treściom małżeńskiej przysięgi: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”.
XXVI Niedziela Zwykła – 30 września 2018 r.
Bogactwo Kościoła to między innymi różne drogi wiary, którymi kroczą poszczególni ludzie. Bogactwem Kościoła są również rozmaite spojrzenia na sprawy życia społecznego i narodowego. Bogactwem jest wreszcie wielość przeżyć związanych z samym życiem Kościoła, który otwiera się na wszystkich, co szukają prawdy i dobra.
XXV Niedziela Zwykła – 23 września 2018 r.
Jezus pragnie być przez nas przyjęty w tym, co jest w życiu człowieka najtrudniejsze: choroba, cierpienie, a także w tym, co przychodzi od drugiego człowieka jako brak miłości czy wprost nienawiść, co się wyraża obelgą, katuszą, których doznajemy czasem nawet od najbliższych – dlatego sam tego doświadcza z ludzkich rąk. W tym wszystkim też możemy śladem Syna Bożego przyjąć to i ofiarować Bogu Ojcu jako zadośćuczynienie.