Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Zwykła – 28 stycznia 2018 r.
W Starym Testamencie lud Izraela lękał się słuchać Boga na Horebie, dlatego Bóg powołał proroków, aby głosili Jego słowo. W Nowym zaś On sam przemawia do ludzkich serc przez swego Syna; wcielone Słowo. Jest to nowa nauka z mocą.
III Niedziela Zwykła – 21 stycznia 2018 r.
Zostawić wszystko i pójść za Jezusem, to znaczy uwierzyć, że mówi prawdę. Bardziej zaufać Jemu niż sobie. To pozwolić, by nas odrywał od tego, czym jesteśmy pochłonięci. To nabrać dystansu do własnych dążeń.
II Niedziela zwykła – 7 stycznia 2018 r.
Otrzymane na chrzcie namaszczenie dało nam udział w godności kapłańskiej i prorockiej Chrystusa, a więc uzdolniło nas do rozpoznawania przyjścia Boga i odpowiadania na Jego wezwanie.