Ogłoszenia Duszpasterskie

XXV Niedziela Zwykła – 22 września 2019 r.
Nasza teraźniejszość i wieczność to nie dwie odizolowane od siebie sfery, nie mające ze sobą nic wspólnego. Więcej nawet – one są tak naprawdę naszym jednym życiem, które toczy się w tych dwóch przestrzeniach. Nie tyle najpierw w jednej, a później w drugiej, ale we wzajemnym przenikaniu się i zależności, której nie da się rozłączyć. Już tu, w teraźniejszości, wykuwamy naszą wieczność, kształtując ją poprzez nasze czyny i wybory.
XXIV Niedziela Zwykła – 15 września 2019 r.
Pan Bóg zostawia wolność. Czeka i wypatruje tego, kto od Niego odszedł, ale czeka na naszą inicjatywę; na to, aż zawód spowodowany życiem bez Boga sam przybliży nas do uznania, że warto ukorzyć się i schronić pod skrzydła Pana – najlepszego Ojca.
XXIII Niedziela Zwykła – 8 września 2019 r.
Jeśli ktoś nie potrafi się czegoś wyrzec, znaczy to, iż jest od tego zależny, a więc tym samym nie jest wolny. Ten, kto idzie za Jezusem, ale nie chce przyjmować prawdy, która jest krzyżem, nie wchodzi na drogę wyzwolenia. To krzyż przywraca równowagę w naszej relacji do Boga oraz do ludzi i świata.