Ogłoszenia Duszpasterskie

XXVIII Niedziela Zwykła – 13 października 2019 r.
Chciejmy dzisiaj uczyć się postawy wdzięczności Bogu za okazywane nam miłosierdzie. Ale uczmy się również tym miłosierdziem dzielić się z drugim człowiekiem, żyjącym nieraz blisko nas. Uczestnicząc dziś w Eucharystii, prośmy o to, byśmy umieli praktykować miłosierną miłość w codziennym życiu.
XXVII Niedziela Zwykła – 6 października 2019 r.
Nie chodzi o to, aby mieć wielką wiarę, która uchroni nas przed zmaganiem z siłami zła, wątpliwościami, walką, pytaniami bez odpowiedzi. Chodzi o małą wiarę, ale w wielkiego Boga. Chodzi o wiarę pokorną, skromną, bezbronną, kruchą, wolną od arogancji czy niecierpliwości.
XXVI Niedziela Zwykła – 29 września 2019 r.
Może się zdarzyć w naszym życiu, że przywiązanie do zbytku i dobrobyt sprawią, że staniemy się ślepi i nieczuli na potrzeby bliźnich. Takim Łazarzem, który potrzebuje wsparcia i pomocy, wcale nie musi być żebrak, który stoi przed sklepem na ulicy. Niejednokrotnie takim Łazarzem, który potrzebuje pomocy, może być ktoś z najbliższego otoczenia, a może nawet z rodziny. Jednak nasza ślepota jest tak porażająca, że nie jesteśmy nawet zauważyć tej potrzeby.