Ogłoszenia Duszpasterskie

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa – 30 grudnia 2018
Rodzina rodzi się z odpowiedzialnego, definitywnego „tak” mężczyzny i kobiety i żyje świadomym „tak” dzieci, które stopniowo stają się jej członkami. Trzeba umieć odpowiedzieć „tak” na to powołanie, które Bóg wpisał w naszą naturę.
IV Niedziela Adwentu – 23 grudnia 2018
Wytężajmy siły, by realizować wolę Bożą w naszych codziennych zajęciach. Starajmy się często mówić o sprawach ducha i wieczności. Patrzmy nie tylko na ten świat, ale i na ten, który będzie naszym udziałem przez całą wieczność.
III Niedziela Adwentu – 16 grudnia 2018
Trzeba dać coś od siebie innym! Nie zatrzymujmy tej radości, którą odkrywamy lub o którą usilnie prosimy oczekując na przyjście Pana, jedynie dla siebie, ale niech promieniuje ona na innych, niech rozprzestrzenia się na cały świat. Szczególnie teraz, szczególnie dzisiaj…