Ogłoszenia Duszpasterskie

XXX Niedziela Zwykła – 28 października 2018
Wiara to rzeczywistość, w której żyjemy tu i teraz. Chodzi o to, aby w życiu Jezus był towarzyszem naszej codzienności, abyśmy mieli świadomość Jego obecności i bliskości, abyśmy cudownych znaków Jego mocy nie umiejscawiali jedynie w dalekiej przeszłości, aby był tym, który uzdrawia i działa z mocą w naszym życiu.
XXIX Niedziela Zwykła – 21 października 2018
Modlitwa obok wytrwałości powinna cechować się zaufaniem do Boga, że On zna nas lepiej niż my sami siebie. Bóg nam wynagrodzi nasze niespełnione modlitwy w sposób, którego się nie spodziewamy i o który nawet nie ośmielamy się prosić. Panie, daj nam wytrwałą i ufną modlitwę, abyśmy zdobyli mądrość serca.
XXVIII Niedziela Zwykła – 14 października 2018
Wśród ludzi dorosłych wielkim jest ten człowiek, który chce się zawsze czegoś nauczyć, podczas gdy taki, który twierdzi, że wie już wszystko, w istocie jest tylko pełen siebie samego, a co za tym idzie, jest pozbawiony tych wspaniałych cech, które naprawdę wzbogacają życie.