Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020 r.
Wszyscy mamy takie momenty w życiu kiedy wydaje nam się, że coś nam się należy. Zasłużyliśmy po prostu. Bardzo się wtedy denerwujemy jeśli ktoś nam to nasze niezbywalne prawo odbiera. A to sposób Jezusowego działania. Im bliżej jestem Boga, tylko bardziej grozi mi postawa faryzeusza, który jest lepszy od innych. Musimy nieustannie czuwać, by nie spoglądać na drugiego z góry.
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 5 stycznia 2020 r.
Słowo Boże ma wielką moc. Bóg przez swoje słowo stworzył świat i przez swoje słowa kieruje historią zbawienia. Dlatego nie możemy przejść obojętnie obok Słowa, które wypowiada Bóg.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – 29 grudnia 2019 r.
W pochylonych nad małym Jezusem Maryi i Józefie odkrywamy tajemnicę miłości rodzinnej – mieć czas na to, aby się zatrzymać, pobyć ze sobą, porozmawiać, szukać miejsc i sytuacji, które pozwolą rodzinie budować między sobą trwałe relacje. Nie mogą być one oparte na wykorzystywaniu innych do własnych celów, ale mają zawsze być wynikiem pogłębionej miłości opartej na darze z siebie