Ogłoszenia Duszpasterskie

XXXII Niedziela Zwykła – 12 listopada 2017 r.
Uczestnictwo w Eucharystii napełnia nas doświadczeniem Bożej mądrości oraz uczy czuwania i gotowości na spotkanie z przychodzącym Chrystusem.
XXXI Niedziela Zwykła – 5 listopada 2017 r.
Bóg mówi do nas, szanując naszą wolną wolę, lecz aby przyjąć Jego słowa przekazywane za pośrednictwem człowieka, potrzebujemy łaski Bożej. Módlmy się więc o nią.
XXX Niedziela Zwykła – 29 października 2016 r.
Najważniejsze przykazanie, to przykazanie miłości. Najpierw Boga, potem bliźniego a się je na końcu. Nigdy odwrotnie.