Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 13 maja 2018 r.
W chwili, w której Jezus rozstaje się z Apostołami, pozostawia im misję dawania o Nim świadectwa w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8) oraz głoszenia wszystkim narodom nawrócenia i odpuszczenia grzechów (Łk 24, 47). Niech się tak stanie!
VI Niedziela Wielkanocna – 6 maja 2018 r.
Nie możemy oczekiwać owoców głoszenia Ewangelii, jeśli nie ma w nas miłości wobec tych, do których idziemy. Bóg jest miłością, przez miłość Go poznajemy i przez miłość przekazujemy Go innym.
V Niedziela Wielkanocna -29 kwietnia 2018 r.
Owoce, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, to owoce zbawienia: wiara, wolność, miłość. Dzięki nim zachowujemy przykazania, to one pozwalają pokładać ufność w Bogu.