Ogłoszenia Duszpasterskie

XXXIII Niedziela Zwykła – 18 listopada 2018
Należy żyć tak, jakby Pan miał przyjść już dzisiaj. Należy być zawsze gotowym. Jeśli takie będzie nasze nastawienie, to staniemy na sąd ostateczny być może zaskoczeni, ale z pewnością przygotowani.
XXXII Niedziela Zwykła – 11 listopada 2018
Dawanie to wyznawanie wiary, że Bóg jest i troszczy się o nas. On widzi i słyszy. Dawanie to inwestowanie w wieczność. Możemy być pewni, że ubodzy orędują za nami w niebie. Może kiedyś powiedzą Bogu, że ten wielki grzesznik kiedyś im pomógł i to może wystarczy… Może wtedy zrozumiemy, czym jest miłość?
XXXI Niedziela Zwykła – 04 listopada 2018
Kto pragnie miłować Boga powinien na miarę swoich możliwości zaangażować się w szukanie Boga i poznawanie jakim On jest. Miłować Boga całą duszą oznacza "miłować Go całym sercem". Od razu nasuwa się skojarzenie, że to jest istota miłości: serce, a więc uczuciowe zaangażowanie. Ale warstwa uczuciowa duszy odpowiada za nadzieję. Miłować Boga oznacza zachować wytrwałą nadzieję. A nadzieja oznacza przecież ufne oczekiwanie na spełnienie się otrzymanych obietnic.