Ogłoszenia Duszpasterskie

XXII Niedziela Zwykła – 3 września 2017 r.
Jezus mówi nam prawdę: nie zawsze i nie wszystko będzie w naszym rozumieniu dobrze. Ważne jednak, aby w cierpieniach i trudach, iść wraz z Nim przez w cierpienie i krzyż a dojdziemy do chwały zmartwychwstania, gdzie nas oczekuje.
XXI Niedziela Zwykła – 27 sierpnia 2017 r.
Pan Bóg zna nasze możliwości i powierza nam zadania według swojej logiki. Realizuje swój plan zbawienia przez tych, którzy pokornym sercem szczerze Go szukają, pokładają w Nim ufność i dają Mu się prowadzić. Czyli przez każdego z nas, jeśli tylko Mu pozwolimy.
XX Niedziela Zwykła – 20 sierpnia 2017 r.
Kobieta prosząca o uzdrowienie córki odkryła sekret Serca Jezusa. Przeczuwała, że nie oprze się on modlitwie zanoszonej z bezgraniczną ufnością i pokorą, dlatego śmiało i z uporem przedstawiała Mu swoją prośbę.