Ogłoszenia Duszpasterskie

I Niedziela Adwentu – 3 grudnia 2017 r.
Chrześcijanin chcąc wytrwać na ewangelicznej drodze musi ustawicznie doskonalić swoją czujność. Dziś zaczyna się Adwent – czas nadziei.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 26 grudnia 2017 r.
Pan jest Pasterzem. Szuka swoich owiec. Te z nich, które wybrały dobro i świętość, zapytają Go: “Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić?”. Nie wiedzą o swej doskonałości, bo są skupione na potrzebach bliźniego. Prawdziwa świętość nie wie o sobie.
XXXIII Niedziela Zwykła – 19 listopada 2017 r.
Bóg oczekuje od nas twórczego podzielenia się tym, co od Niego otrzymaliśmy. Są to zdolności, szanse i miejsca, w które są dla nas sposobnością do czynienia dobro.