Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Adwentu – 9 grudnia 2018
Na drodze przemiany własnego życia nie jesteśmy sami. Jeżeli tylko jest w nas pragnienie wyprostowania tego, co w naszym życiu krzywe, odbiegające od Bożej normy, odstające od Bożego wzorca, Pan z pewnością udzieli nam swej pomocy, bo po to stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu, aby nas zbawić, a nie potępić. Bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale pragnie, by nawrócił się i żył.
I Niedziela Adwentu – 2 grudnia 2018
Pierwszy dzień nowego roku liturgicznego zawiera w sobie kontynuację Ewangelii z dnia poprzedniego. Dziś, podobnie jak wczoraj Pan Jezus mówi nam „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”. Koniec jednego stanowi początek czegoś innego. Jedynym, co się nie zmienia jest Bóg, który daje nam kolejny dzień i rok do życia. I niezależnie czy to pierwszy czy ostatni dzień, to czas na modlitwę. Bóg ciągle na nas czeka, my możemy odpowiedzieć na Jego zaproszenie.
XXXIV Niedziela – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25 listopada 2018
Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje! Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata.