Ogłoszenia Duszpasterskie

IX Niedziela Zwykła – 3 czerwca 2018 r.
Jezus, ogłaszając się „Panem szabatu", upomina uczniów, aby korzystali z niego z odpowiednią swobodą, lecz zawsze zgodnie z Jego nauczaniem i przykładem.
Niedziela Najświętszej Trójcy – 27 maja 2018 r.
Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej wejść w tajemnicę Trójcy Świętej. Intelektualnie nie da się Jej ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się.
Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 20 maja 2018 r.
Posiadamy już pierwsze dary Ducha. To znaczy, że w nas rośnie i nabiera kształtu królestwo Boże, nowe stworzenie. Dar Ducha Świętego świadczy o tym, że Bogu zależy na nas bardziej niż nam samym.