Ogłoszenia Duszpasterskie

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2020 r.
Razem z Jezusem Chrystusem, ofiarującym się Bogu Ojcu na pełnienie dzieła odkupienia, współofiarowuje się Jego Matka Maryja, która będzie z Nim i dla Niego, poświęcając bez reszty całe swoje życie, aż do Jego śmierci, i to śmierci krzyżowej.
III Niedziela Zwykła – 26 stycznia 2020 r.
Jezus nie zostawia nas samych sobie, przychodzi i chce zamieszkać pośród nas w naszej codzienności. Jezus chce być obecnym nie tylko w tych obszarach, gdzie jest ładnie i czysto w naszym życiu. Jezus chce wejść i zapalić światło swej obecności wszędzie w naszym życiu, w naszej codzienności.
II Niedziela Zwykła – 19 stycznia 2020 r.
Dziękujmy Chrystusowi, Barankowi Bożemu, który gładzi grzechy świata, za Jego miłość przebaczającą. Prośmy o łaskę pokory, abyśmy popełnione przez nas grzechy umieli uznać i wyznać w sakramencie pokuty i pojednania. I w ten sposób otwierali serca na Chrystusa w Komunii św., który zstępuje na ołtarz w czasie sprawowania Eucharystycznej Ofiary.