Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Wielkanocna – 15 maja 2022 r.
Niejednokrotnie wydaje się nam, że realizacja przykazania miłości w dzisiejszym świecie, targanym przez nienawiść i podziały jest niemożliwa. W Ewangelii odnajdujemy odpowiedź na tę trudność. Rzeczywiście, nie jest możliwa praktyka przykazania miłości – ale dla tych, którzy żyją w oddaleniu od Chrystusa.
IV Niedziela Wielkanocna – 8 maja 2022 r.
Dla nas chrześcijan przewodnikiem na udane życie jest Jezus Chrystus. To On nas prowadzi na dobre pastwiska, na których możemy się karmić Jego słowem, Dobrą Nowiną, Ewangelią. On nas karmi swoim Przenajświętszym Ciałem w Eucharystii i ukierunkowuje nas na drogę służby i miłości drugim w naszych powołaniach rodzinnych i społeczno-zawodowych. On, Jezus Chrystus, nie tylko wskazuje nam drogę i prowadzi nas po najwspanialszych ścieżkach życia, ale idzie razem z nami, idzie w nas, abyśmy się nie zniechęcali w momentach trudnych.
III Niedziela Wielkanocna – 1 maja 2022 r.
Jako ludzie zmartwychwstania mamy w sercach niezmąconą radość, która jest charakterystycznym znakiem prawdziwego ucznia Pana Jezusa. Wnośmy w ten zabiegany i zmęczony świat świadectwo innego, prawdziwie Bożego życia, w którym Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu. Bądźmy spokojni i ufni, ponieważ On nas prowadzi.