Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Adwentu – 6 grudnia 2020 r.
Każdy z nas potrzebuje nieustannie wchodzić w postawę nawrócenia. Wezwanie do nawrócenia, jakie jest skierowane do nas w tym okresie, ma nam pomóc poustawiać rzeczy na właściwym miejscu. Zwrócić się ku Chrystusowi, a odwrócić się od tego, co Go przysłania. Dajmy prowadzić się Bożemu słowu w tym adwentowym okresie. Niech ono w nas pracuje i pomaga nam prostować ścieżki, aby gdy przyjdzie Pan, zastał nas oczekujących na Niego z nawróconym sercem i pokojem ducha.
I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2020 r.
Jezus wzywa nas do przyjęcia postawy czuwania, aby nie przespać Jego nadejścia. Adwent mówi nam, że świat, na którym żyjemy, i jego historia mają również swój kres; że człowiek ma swój kres. Ale ten kres związany jest z nadejściem Pana, którego należy oczekiwać, zatem trzeba czuwać. Oczywiście, oczekiwanie to nie ma być przepełnione lękiem, lecz ma mieć coś z wyczekiwanego spotkania z ukochaną osobą. Miłość właśnie staje się tą mocą, która pozwala przezwyciężyć przeciwności czuwania.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 22 listopada 2020 r.
Kiedy walczymy o zwycięstwo wartości królestwa Chrystusa, uczestniczymy w Jego losie. Niepowodzenia w walce o słuszną sprawę nie muszą oznaczać przegranej. Naszym celem nie jest sam sukces, sama wygrana. Opowiadamy się za wartościami. Choć możemy zostać wyśmiani, nie przegrywamy. Wartości nie przegrywają.