Ogłoszenia Duszpasterskie

VI Niedziela Zwykła – 16 lutego 2020 r.
Kościół przez wieki nie zmienił Dekalogu i go nie zmieni, bo nie Kościół nam go dał, ale sam Bóg. Kościół został ustanowiony, by tego prawa strzec i uczyć zachowywać, a nie zmieniać, o czym przypomniał nam Chrystus. Kościół ma bowiem ukazywać ludziom drogę do nieba, a nie do piekła, do szczęścia na wieki, a nie do chwilowej przyjemności.
V Niedziela Zwykła – 9 lutego 2020 r.
Jezus dziś wzywa nas i przypomina nam, że jesteśmy solą ziemi. Jako Jego wyznawcy, naśladowcy mamy być takimi ludźmi, którzy dla innych staną się tak niezbędni i potrzebni jak sól w kuchni, bez której najlepsza nawet potrawa nie będzie miała swego smaku.
Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2020 r.
Razem z Jezusem Chrystusem, ofiarującym się Bogu Ojcu na pełnienie dzieła odkupienia, współofiarowuje się Jego Matka Maryja, która będzie z Nim i dla Niego, poświęcając bez reszty całe swoje życie, aż do Jego śmierci, i to śmierci krzyżowej.