Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Najświętszej Trójcy – 27 maja 2018 r.
Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej wejść w tajemnicę Trójcy Świętej. Intelektualnie nie da się Jej ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się.
Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 20 maja 2018 r.
Posiadamy już pierwsze dary Ducha. To znaczy, że w nas rośnie i nabiera kształtu królestwo Boże, nowe stworzenie. Dar Ducha Świętego świadczy o tym, że Bogu zależy na nas bardziej niż nam samym.
Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 13 maja 2018 r.
W chwili, w której Jezus rozstaje się z Apostołami, pozostawia im misję dawania o Nim świadectwa w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8) oraz głoszenia wszystkim narodom nawrócenia i odpuszczenia grzechów (Łk 24, 47). Niech się tak stanie!