Ogłoszenia Duszpasterskie

VI Niedziela Wielkanocna – 26 maja 2019 r.
Przyjęcie Jezusa i jego nauki jest najlepszym i uniwersalnym sposobem na rozwiązanie problemu wprowadzania w świecie pokoju. Źródłem prawdziwego pokoju jest tylko i wyłącznie Bóg. Każda próba budowania na świecie pokoju bez Boga zawsze kończy się piekłem. To od każdego z nas zależy, czy na świecie zapanuje pokój.
V Niedziela Wielkanocna – 19 maja 2019 r.
Wśród znaków rozpoznawczych przynależności do Chrystusa jest miłość wzajemna. Chociaż jej treść została sprecyzowana przez Mistrza z Nazaretu przed dwoma tysiącami lat, jest wciąż nowa, nie starzeje się. Owszem, jest coraz głośniejszym wyzwaniem, by do niej każdego dnia dorastać na miarę nowych oczekiwań i tęsknot, jakie są obecne w ludzkich sercach.
IV Niedziela Wielkanocna – 12 maja 2019 r.
Dobry Pasterz jest pierwszym i najlepszym wzorem troski i odpowiedzialności. Jest pewnym przewodnikiem w drodze do świętości, do nieba. To On nauczył ludzi wielu pokoleń, jak prowadzić innych ku zbawieniu. Przez krzyż dochodzimy do nieba. Przez trud, pracę, służbę i uczciwość możemy osiągnąć życie wieczne.