Ogłoszenia Duszpasterskie

XIII Niedziela Zwykła – 9 września 2017 r.
azem pragniemy być otwarci na Boga i szukać tego, co się Jemu podoba. Miejmy więc odwagę upominać grzeszących dla ich dobra, jednak roztropnie.
XXII Niedziela Zwykła – 3 września 2017 r.
Jezus mówi nam prawdę: nie zawsze i nie wszystko będzie w naszym rozumieniu dobrze. Ważne jednak, aby w cierpieniach i trudach, iść wraz z Nim przez w cierpienie i krzyż a dojdziemy do chwały zmartwychwstania, gdzie nas oczekuje.
XXI Niedziela Zwykła – 27 sierpnia 2017 r.
Pan Bóg zna nasze możliwości i powierza nam zadania według swojej logiki. Realizuje swój plan zbawienia przez tych, którzy pokornym sercem szczerze Go szukają, pokładają w Nim ufność i dają Mu się prowadzić. Czyli przez każdego z nas, jeśli tylko Mu pozwolimy.