Ogłoszenia Duszpasterskie

XXIV Niedziela Zwykła – 13 września 2020 r.
Życie we wspólnocie Kościoła jest oparte na nieustannym przebaczaniu sobie nawzajem. Jezus domaga się przebaczenia „z serca", co zakłada usunięcie z serca urazy, zapomnienie o długu krzywdy, zaciągniętym wobec nas przez drugiego, tak samo jak o naszym długu zapomniał Bóg, który wrzuca nasze nieprawości w głębokości morskie.
XXIII Niedziela Zwykła – 6 września 2020 r.
Pomni na słowa naszego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa módlmy się o pokój na świecie, o ustanie wojen i prześladowań Jego uczniów, o wzajemne przebaczenie sobie krzywd i urazów oraz o budowanie prawdziwej wspólnoty i cywilizacji miłości (św. Jan Paweł II).
XXII Niedziela Zwykła – 30 sierpnia 2020 r.
Słuchanie Boga przynosi prawdziwe życie i taki jest cel chodzenia za Nim. Prawdziwe życie mamy dzięki Niemu, to On jest jego źródłem. Im bardziej próbujemy nasze życie zachować dla siebie i koncentrować się tylko na nim, tym mniej Bożego życia jest w nas. Jezus zapewnia, że kiedy stracimy je dla Niego to wtedy będziemy żyć naprawdę. Nic z rzeczy ziemskich nie równa się wartości naszej duszy. Ona jest bezcenna. Dlatego najważniejsza jest troska o duszę, o to by ją karmić, umacniać, rozwijać ten zalążek życia wiecznego w nas, tę obecność Jezusa, którą mamy sobie nieustannie uświadamiać