Ogłoszenia Duszpasterskie

XXXIII Niedziela Zwykła – 17 listopada 2019 r.
Jezus mówi, aby Mu zaufać, aby Mu uwierzyć, aby być przygotowanym na Jego ostateczne przyjście, które nastąpi w chwili, której się nie spodziewamy… Jednak nie mamy się lękać, ale mamy być przepojeni ufnością w to, że Jezus o nas się troszczy i nie pozwoli, by stała się nam krzywda.
XXXII Niedziela Zwykła – 10 listopada 2019 r.
Biedni są ludzie, którzy wszystko sprowadzają tylko do ziemskiego myślenia, którzy uznają, że prawdziwe jest tylko to, co można zobaczyć lub dotknąć, dla których „nie istnieje nic” poza życiem doczesnym. W takich ludziach nigdy nie będzie miejsca na wiarę, na to, by „zobaczyć dalej” niż sięga tylko ludzkie oko, by się przekonać, że ludzka mądrość jeszcze nie jest wszystkim, i że się tak naprawdę potrzebuje Boga.
XXXI Niedziela Zwykła – 3 listopada 2019 r.
Do każdego z nas Chrystus zwraca się po imieniu. W Komunii Świętej miłość przyjdzie do każdego, aby zatrzymać się w naszym domu. Jezus chce zatrzymać się w twoim domu… zejdź prędko z drzewa.