Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Zwykła – 19 stycznia 2020 r.
Dziękujmy Chrystusowi, Barankowi Bożemu, który gładzi grzechy świata, za Jego miłość przebaczającą. Prośmy o łaskę pokory, abyśmy popełnione przez nas grzechy umieli uznać i wyznać w sakramencie pokuty i pojednania. I w ten sposób otwierali serca na Chrystusa w Komunii św., który zstępuje na ołtarz w czasie sprawowania Eucharystycznej Ofiary.
Niedziela Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020 r.
Wszyscy mamy takie momenty w życiu kiedy wydaje nam się, że coś nam się należy. Zasłużyliśmy po prostu. Bardzo się wtedy denerwujemy jeśli ktoś nam to nasze niezbywalne prawo odbiera. A to sposób Jezusowego działania. Im bliżej jestem Boga, tylko bardziej grozi mi postawa faryzeusza, który jest lepszy od innych. Musimy nieustannie czuwać, by nie spoglądać na drugiego z góry.
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 5 stycznia 2020 r.
Słowo Boże ma wielką moc. Bóg przez swoje słowo stworzył świat i przez swoje słowa kieruje historią zbawienia. Dlatego nie możemy przejść obojętnie obok Słowa, które wypowiada Bóg.