Bierzmowanie dorosłych

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania Przygotowanie do bierzmowania kandydatów po ukończeniu 21 roku życia odbywa się w dekanacie raz w roku. Wykaz dekanatów przygotowujących kandydatów podany jest poniżej. W dekanacie wyznaczona jest parafia formacji. Osoby zainteresowane przygotowaniem zgłaszają się do wskazanej parafii formacji. Za podstawę programową przygotowania do sakramentu bierzmowania przyjmuje się treści zawarte w Kompendium … Czytaj dalej Bierzmowanie dorosłych