Kanonicy Honorowi

ks. Stanisław Starczyński
ks. Grzegorz Grzybek
ks. mgr Dionizy Łyduch
ks. Marcin Borowczyk
ks. Rudolf Sinz
ks. lic. mgr Roman Litwińczuk
ks. dr Kazimierz Piwowarski
ks. inf. Bruno Kresing
ks. Dionizy Nowak
ks. mgr Ryszard Przewłocki
ks. dr Wojciech Skóra
ks. prałat dr Stanisław Raba
ks. mgr Marek Walczak
PENITENCJARZ: ks. mgr Eugeniusz Drzewiecki
ks. lic. mgr Zbigniew Samociak
ks. Henryk Jacuński
ks. mgr Wojciech Jurek
ks. dr Piotr Kubiak
ks. dr Jarosław Stoś
ks. mgr Zygmunt Zimnawoda