Kanonicy Gremialni

 1. PREPOZYT: ks. infułat prof. dr hab. Roman Hermaciński
 2. DZIEKAN: ks. mgr Andrzej Szkudlarek
 3. EKONOM: ks. dr Jan Romaniuk
 4. PENITENCJARZ: ks. prałat Eugeniusz Drzewiecki
 5. SEKRETARZ: ks. lic. mgr Ryszard Kolano
 6. ks. mgr Tadeusz Szewczyk
 7. ks. prałat dr Zbigniew Kobus
 8. ks. mgr Ryszard Przewłocki
 9. ks. prałat Władysław Pawlik
 10. ks. Józef Zadworny
 11. ks. Stanisław Starczyński
 12. ks. prałat dr Wojciech Skóra