Kanonicy Gremialni

  1. PREPOZYT: ks. infułat prof. dr hab. Roman Hermaciński
  2. DZIEKAN: ks. mgr Andrzej Szkudlarek
  3. EKONOM: ks. dr Jan Romaniuk
  4. PENITENCJARZ: ks. prałat Eugeniusz Drzewiecki
  5. SEKRETARZ: ks. lic. mgr Ryszard Kolano
  6. ks. mgr Tadeusz Szewczyk
  7. ks. prałat dr Zbigniew Kobus
  8. ks. mgr Ryszard Przewłocki
  9. ks. prałat Władysław Pawlik
  10. ks. Józef Zadworny