Inni Biskupi Diecezji

Inni Biskupi Diecezji

Biskup dr Antoni Stankiewicz

Urodził się 1 października 1935r. w Oleszczenicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 grudnia 1958r. Doktorat z prawa kanonicznego obronił w 1961r. na KULu. Dyplom adwokata rotalnego zdobył w 1970r. Natomiast na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim obronił doktorat z prawa cywilnego w 1975r. Na tej samej Uczelni uzyskał w latach 1973-1975 specjalizację w teologii pastoralnej.
W 1961r. biskup diecezjalny nominował go koadiutorem kościoła rektoralnego w Gorzowie Wielkopolskim, notariuszem i wiceoficjałem Trybunału Kościelnego oraz notariuszem Kurii Diecezjalnej. Od 1967r. był profesorem na Fakultecie Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiaj Uniwersytet). Od 1980r. wykłada prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a od 1996r. na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Od 1984r. jest docentem na Studium Rotalnym. Od 1969r. był oficjałem przy Trybunale Roty Rzymskiej, a od 1978r. jednym z jej sędziów.
Od 31 stycznia 2004r. jest Dziekanem Roty Rzymskiej. Ponadto swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga w Kongregacji ds. Duchowieństwa jako konsultor (od 1984r.). Od 1989r. jest członkiem Komisji ds. Adwokatów, a od 2000r. jest sędzią w Sądzie Apelacyjnym Państwa – Miasta Watykanu.